Biorąc udział w konkursach organizowanych przez portal SO!MUSIC, akceptujesz poniższy Regulamin. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursów jest portal SO!MUSIC.

2. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin.

3. Biorąc udział w konkursie Uczestnik dobrowolnie akceptuje Regulamin oraz zasady przeprowadzanego konkursu.

4. Dane osobowe Uczestnika konkursu przetwarzane są w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia zwycięzcy. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach podanych powyżej.

5. Dane osobowe Uczestnika konkursu podawane są wyłącznie do wiadomości Organizatora konkursu oraz nie są udostępniane osobom trzecim.

6. Uczestnik konkursu proszony jest o podanie prawidłowej odpowiedzi, swoich prawdziwych danych osobowych, tj.: imię, nazwisko, nick z Facebooka, adres e-mail, numeru telefonu.

7. Zgłoszenia w konkursie należy przesłać na adres konkurs.somusic@gmail.com. Wiadomości przesłane na inny adres nie będą brane pod uwagę.

8. Uczestnik konkursu wyraża także zgodę na wykorzystanie swojej odpowiedzi w konkursie, która może zostać opublikowana na stronie internetowej Organizatora lub na profilach związanych z Organizatorem (social media).

9. Zwycięzca konkursu informowany jest drogą mailową lub telefonicznie. Imię oraz pierwsza litera nazwiska zwycięzcy publikowana jest także pod postem dotyczącym konkursu (na profilu Facebook somusic.pl). Zwycięzca konkursu zostaje także poinformowany o sposobie odbioru nagrody.

10. Nagroda w konkursie nie jest na sprzedaż, nie podlega wymianie oraz zamianie na jej równowartość pieniężną. Nie ma także możliwości zmiany danych zwycięzcy po ogłoszeniu wyników konkursu (zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osobę trzecią).

11. W wypadku nieodebrania lub niewykorzystania nagrody z jakiegokolwiek powodu, zwycięzcy konkursu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora.

12. Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres konkurs.somusic@gmail.com.

13. Organizator ma prawo w dowolnej chwili zmienić warunki Regulaminu konkursu.