SO!MUSIC

NOWA STRONA MUZYKI

Festiwale

Music Addicted Festival we Wrocławiu

Music Addicted Festival

Music Addicted Festival to wydarzenie, które daje szansę młodym wrocławskim artystom zaprezentowania swojej muzyki szerszej publiczności oraz jest pretekstem do spotkania się przedstawicieli i działaczy branży muzycznej. Jest to pierwszy tego typu event organizowany we Wrocławiu.

Główna ideą Music Addicted Festival jest stworzenie platformy, która integrowałaby środowisko muzyczne na Dolnym Śląsku – muzyków, media związane z muzyką i kulturą, promotorów, managerów, przedstawicieli klubów oraz organizatorów imprez muzycznych. Spotkanie to w dalszej perspektywie ma doprowadzić do powstawania synergicznych działań pomiędzy wszystkimi podmiotami biorącymi udział w wydarzeniu.

Oprócz części muzycznej, w której podzielą się swoją twórczością wrocławscy artyści, odbędzie się również część merytoryczna obejmująca panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli rynku muzycznego na Dolnym Śląsku. Dyskusje dotyczyć będą tematów związanych z dziennikarstwem, mediami oraz organizacją imprez kulturalnych.

 

Podczas Music Addicted Festival 28 maja we Wrocławiu na scenie w Klubie Firlej zaprezentują się:

Dead Snow Monster | Min T | Notopop | Endy Yden 

 

Bilety można zakupić na portalu Wspieram Kulturę jednocześnie wspierając projekt: http://wspieramkulture.pl/projekt/1292-MUSIC-ADDICTED-FESTIVAL

Music Addicted Festival - plakat